Praca w Niemczech

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega praca opiekunki w domu pacjenta?

Praca w domu pacjenta polega na opiece nad starszą lub chorą osobą, pomocy w czynnościach dnia codziennego, dbaniu, aby przyjmowała zalecane leki, dopilnowaniu i pomocy w przyjmowaniu posiłków oraz towarzyszeniu w codziennym życiu oraz prowadzeniu domu.

Jak funkcjonuje opieka całodobowa?

Przy opiece całodobowej w domu pacjenta codziennie jest 24 godziny na dobę opiekunka lub pomoc domowa. Czas pracy nie przekracza jednak 40 h tygodniowo.

Dwoje pracowników zmienia się w ustalonym regularnym rytmie około 8 tygodni. W domu pacjenta jest zapewniony zawsze oddzielny pokój i wyżywienie dla opiekunki/pielęgniarki. Opiekunka/pielęgniarka troszczy się o dom i sprawuje opiekę nad osobą starszą/chorą.

Czy opiekunka/pomoc domowa pracuje naprawdę 24 godziny na dobę?

Opiekunka/pielęgniarka oczywiście nie pracuje 24 godziny. Jest jednak zawsze na miejscu, także w nocy. Wraz z pacjentem lub jego rodziną opiekunka/pielęgniarka ustala czas wolny.

Jakie są zarobki?

Ponieważ wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od kwalifikacji, doświadczenia w opiece i poziomu znajomości języka niemieckiego oraz od zakresu obowiązków, kwotę zarobków możemy określić po uzyskaniu od Państwa informacji na ten temat.

Jak dobrze należy znać język?

Posiadamy oferty pracy dla osób znających język niemiecki w stopniu komunikatywnym. Dla osób potrzebujących wsparcia ze strony językowej EUROPAcare24 oferuje intensywne szkolenia językowe.

Na jak długo można wyjechać do Niemiec?

Oferujemy elastyczne warunki zatrudnienia. Oferujemy umowy na okres od 2 do 12 miesięcy. Istnieje również możliwość pracy w rytmie zmianowym.

Czy zatrudnianie polskich opiekunek/pielęgniarek w Niemczech jest legalne?

Jest w pełni legalne! Jesteśmy absolutnie legalnie działającą firmą. Wyznacznikiem legalnego pobytu pracownika delegowanego do pracy za granicą jest posiadanie formularza A1. Firma, która ubiega się o poświadczenie tych formularzy dla swoich pracowników, musi spełniać szereg kryteriów.
Firma EUROPAcare24 od początku swojej działalności spełnia te kryteria i wszyscy delegowani pracownicy posiadają wymagane formularze.

Jeśli Państwa pytania nie zostały wyjaśnione, proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą naszego formularza kontaktowego.