Usługi opiekuńcze

Opieka nad dziećmi, opieka nad rodziną, opieka podczas choroby

W bazie danych EUROPAcare24 posiadamy oferty wykwalifikowanych opiekunek z wykształceniem kierunkowym (pedagogicznym, pielęgniarskim), z kilkuletnim doświadczeniem w charakterze opiekunki dziecięcej i dodatkowymi umiejętnościami, które pozwalają na kreatywne spędzenie czasu podczas nieobecności rodziców oraz na rozwijanie zdolności dziecka.

opieka nad rodziną

 • podczas pobytu w szpitalu
 • podczas leczenia i rehabilitacji
 • podczas ciąży
 • wspieranie matki po porodzie
 • kąpanie i przewijanie noworodków i niemowląt
 • podczas ekstremalnego wyczerpania psychicznego
 • w celu odciążenia od codziennych obowiązków

opieka nad dziećmi

 • czynności opiekuńcze odpowiednie do wieku, wspierające prawidłowy rozwój dziecka
 • czynności pielęgnacyjne dzieci w każdym wieku
 • zabawa połączona z edukacją najmłodszych
 • przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci z przedszkola lub szkoły, zajęć dodatkowych
 • kreatywne spędzanie czasu: wycieczki, nauka pływania, nauka języka obcego, zajęcia plastyczne i inne
 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych
 • pogłębianie/wspieranie zainteresowań dzieci starszych
 • opieka nad dziećmi szczególnej troski
 • opieka interwencyjna na godziny

opieka nad dziećmi chorymi

 • opieka nad chorą matką lub dzieckiem
 • podczas pobytu w szpitalu
 • wykonywanie zaleceń lekarza, rehabilitanta